Štedni računi

Finansijsku sigurnost nam ne obezbeđuje novac koji zaradimo, već novac koji uštedimo.

Štedni vs Tekući račun

Otvaranjem štednog računa dobijate mogućnost da na bezbedan način deponujete Vaš novac. Za razliku od tekućeg računa, štedni račun Vam donosi određenu kamatu na deponovani novac. Postoje dve vrste štednje – oročena i neoročena.

Kod oročene štednje, vaš ulog možete podići po isteku oročenja, dok kod neoročene štenje, ulog možete podići u bilo kom trenutku, a isplaćuje vam se kamata koja vam je do tada obračunata. Kamata se razlikuje od banke do banke, tako da pre nego što odvorite štedni račun u nekoj banci, treba da se raspitate gde su najpovoljniji uslovi.

Osim kamate, deponovanje novca na štednom računu ima još jednu prednost a to je bezednost deponovanih sredstava. Prema zakonu o osiguranju depozita, Republika Srbija garantuje za iznose do 50,000 evra.