Odgovorno u zajednici

Odgovorno u zajednici je program podrške razvoju obrazovanja u Srbiji. Namenjen je dvema ciljnim grupama: obrazovnim inicijativama (edukativnim habovima, pokretima, udruženjima i grupama građana) koje se na strateški način bave unapređivanjem obrazovanja ili neformalnim vidovima obrazovanja, kao i poljoprivrednim školama i drugim neprofitnim pravnim licima koji doprinose razvoju poljoprivrede u Srbiji. Podrška uključuje:

Inspiraciju i motivaciju u vidu događaja na kojima će kandidati moći detaljno da se informišu o programu, dobiju komentare i savete kako da na najbolji način predstave svoj rad u procesu prijavljivanja.

Pružanje znanja i mreže kontakata, kroz mentorski i volonterski rad eksperata sa kandidatima

Donaciju opreme i drugih resursa, kroz doniranje računara, mentorske podrške eksperata i volonterske pomoći studenata.

ODGOVORNO

Odgovorno je brend društveno odgovornog poslovanja za podršku inicijativama koje menjaju društvo na bolje. Brend je zasnovan 2014. godine sa misijom da podrži inicijative koje na inovativan način doprinose društvu, bilo na polju unapređivanja ljudskih prava, zaštite životne sredine, umetnosti, kulture ili obrazovanja. Odgovorno vas poziva da zajedno budemo društveno odgovorni inovatori! Na platformi možete se upoznati sa ovogodišnjim programom društvene odgovornosti, kao i načinima na koje se možete pridružiti našoj misiji!