Svakodnevni novac

Šta ti je potrebno da bi efikasno upravljao novcem na svakodnevnom niovu.

Tekući račun

Tekući račun služi za prijem penzija, zarada i ostalih redovnih ili vanrednih primanja i za plaćanja u granicama raspoloživih sredstava na računu.

Vlasnicima tekućih računa, banke nude mogućnost korišćenja čekova, debitnih kartica a u zavisnosti od kreditne sposobnosti i mogućnost korišćenja pozajmicekreditnih kartica i različitih vrsta kredita.

Koliki su troškovi posedovanja tekućeg računa?

Posedovanja tekućeg računa obično podrazumeva određene troškove kao što su:

  1. naknada za otvaranje tekućeg računa
  2. naknada za održavanja i vođenje tekućeg računa
  3. naknada za dostavljanje izvoda po tekućem računu
  4. naknada za korišćenje internet bankarstva
  5. naknada za SMS banking i sl.

Banke ove naknade mogu naplaćivati odvojeno ili ih objediniti u jednu naknadu.

Naknade mogu biti izražene na mesečnom ili godišnjem nivou. Neke od ovih naknada su obavezne a neke dobrovoljne, kao što je to na primer mogućnost korišćenja internet bankarstva.

Naravno posedovanje svakog od ostalih proizvoda koji su dostupni vlasnicima tekućih računa podrazumeva i plaćanje posebnih naknada koje su vezane za njih.

Šta je paket proizvoda?

Kako bi privukle klijente da koriste više proizvoda banke često nude tzv. „paket proizvoda”. Paket proizvoda predstavlja skup više različitih bankarskih proizvoda i usluga koje su objedinjene i koji se nude po određenoj ceni. Ono što se nudi kao pogodnost je da se jednim dolaskom u banku klijentu odobrava više proizvoda i usluga odjednom. Pored toga, klijent plaća samo jednu mesečnu naknadu umesto posebnih naknada za svaki proizvod ili uslugu pojedinačno.

S obzirom da prilikom otvaranja i posedovanja tekućeg računa stičete mogućnost da koristite i neki od gorenavedenih proizvoda i usluga, većina banaka nudi u paket proizvoda koji sadrži sve te proizvode.

Ovakva opcija može biti isplativa za klijente kojima su zaista potrebni svi proizvodi iz paketa ukoliko su ukupni troškovi niži od zbira troškova za svaki pojedinačni proizvod. Međutim, ovo ne mora biti dobar izbor za one kojima svi proizvodi iz paketa nisu potrebni i neće ih koristiti. Zbog toga, treba biti obazriv sa ovakvim ponudama.

Debitne kartice

Debitna kartica se dobija po otvaranju tekućeg računa u banci i predstavlja bezgotovinsko sredstvo plaćanja. Debitnom kartiom možete plaćati dok god imate raspoloživa sredstava na računu. Takođe, ukoliko ne posedujete svoj račun u banci, već imate ovlašćenje na račune supružnika, takođe možete dobiti karticu.

Uz debitnu karticu dobijate i PIN (personal identification number – lični identifikacioni broj) kako biste mogli da plaćate karticom i da dižete novac sa bankomata.

Neke debitne kartice se mogu koristiti za plaćanje roba i usluga preko interneta.

Kako bi izbegli eventualne zloupotrebe uvek:

  • Nosite karticu na sigurnom mestu
  • Ukoliko je izgubite ili je ukradena, odmah to prijavite vašoj banci
  • Nikada nemojte nositi PIN na istom mestu kao i karticu, najbolje je da ga zapamtite

Održavanje računa mogu biti besplatni, kao i neke dodatne usluge kao sto su on line banking.

Pogodnost koju možete iskoristiti ukoliko posedujete debitnu karticu je ta, što vam za plaćanja robe i usluga ne treba gotovina, i što gotovinu možete podići sa bankomata, bez čekanja u redu u banci. Za podizanje gotovine sa bankomata sve što vam je potrebno je PIN i dovoljno novca na računu. Ukoliko dižete novac sa bankomata vaše banke, nećete platiti nikakvu naknadu, dok bi dizanje gotovine na bankomatima banaka kod kojih nemate tekući račun trebalo izbegavati pošto se u tom slučaju naplaćuje provizija.