Tinejdžer

Koji su tvoji ciljevi?

Za koje stvari želiš da štediš?

Alati za finansijsku stabilnost

Novac vam omogućava da postignete određene stvari u životu. Zbog toga, prvi korak u izradi vašeg finansijskog plana jeste da se zapitate koje su to stvari koje želite. 

Ciljevi i Plan

Postavljanje jasnih ciljeva će vam dati motivaciju da radite i štedite da biste ih ostvarili.

Štednja

Finansijsku sigurnost nam ne obezbeđuje novac koji zaradimo, već novac koji uštedimo.

potrošnja

Kako pametno potrošiti pare kojima raspolažemo.

Zaduživanje

Kada je mudro zaduživati se.

Investiranje

Cilj uspešnog upravljanja finansijama jeste da uposliš novac tako da on radi za tebe, a ne da ti radiš za njega.

Važnost postavljanja ciljeva

Ukoliko ne znate gde idete, nećete tamo ni stići! Postavljanje jasnih ciljeva omogućava vam da idete ka njima.
Vaši ciljevi će zavisiti od mnogih činilaca, poput vaših godina i obaveza prema porodici; ciljevi mogu biti kratkoročni ili dugoročni, a mogu biti i mali ili veliki.

 

Vrste ciljeva

Primeri

Kratkoročni

do 3 meseca

karte za koncert, nova jakna

Srednjoročni

3 – 6 meseci

novi telefon, komponente za kompjuter

Dugoročni

6 – 12 meseci

zimovanje ili letovanje sa prijateljima, kupovina motora

Vaši finansijski ciljevi, novac i rokovi koji su potrebni za njihovo postizanje – odrediće koliko ćete morati da štedite ili investirate da biste ih ostvarili. Takođe, uputiće vas na najprikladnije načine štednje ili investiranja – i naravno, verovatno ćete morati da balansirate između nekih od dugoročnih ciljeva, kao što je kupovina stana i kratkoročnih ciljeva, kao što je odlazak na odmor.

Tajna uspešnog upravljanja finansijama, kako u preduzećima tako i ličnim finansijama, jeste postavljanje jasnih, preciznih i realnih ciljeva! 

Definisanje ciljeva vas stavlja u poziciju da kontrolišete svoje finansije i da njima upravljate. Važno je biti realan, konkretan i zapisati ciljeve. Potom, s vremena na vreme proverite kako napredujete ka njihovom ostvarenju.

Pokušajte da nabrojite sve svoje ciljeve.

Sigurno ćete imati neke velike ciljeve i neke manje ciljeve. Bitno je da ciljevi budu konkretni i jasni. Odredite rok za postizanje svakog cilja. Budite realni.

Napravite finansijski plan

Kada znate šta vam je cilj, potreban vam je plan koji će vas dovesti do njega.

Počnite izradu plana sagledavanjem polazne tačke – vaše sadašnje finansijske situacije. Izračunajte koliko vaša imovina vredi danas i napravite svoj mesečni budžet. Zatim revidirajte budžet tako da vam svakog meseca ostane određena svota za štednju i investiranje koja će vas dovesti do vaših ciljeva.

 1. Gde ste sada – Izračunajte trenutno finansijsko stanje
 2. Napravite budžet – Preuzmite kontrolu nad svojim prihodima i rashodima
 3. Revidirajte budžet – napravite mesta za štednju
 4. Šta možete da uradite sa uštedjevinom  – štedeti, investirati ili otplatiti dugove?

Tajna uspešnog upravljanja finansijama je u PLANIRANJU!

Jedini način za postizanje finansijske sigurnosti za većinu nas jeste disciplinovana štednja i investiranje tokom čitavog života.

Finansijska sigurnost se ne postiže preko noći. Ona je rezultat:

 • određivanja realnih ciljeva i
 • preduzimanja koraka za njihovo postizanje

1. Gde ste sada? – Izračunajte koliko „vredite”

Da biste izračunali koliko danas „vredite”, odnosno vaše finansijsko stanje, potrebno je da izračunate vrednost svega što posedujete i oduzmete vrednost svih dugovanja. Rezultat koji dobijete, u suštini, predstavlja gotovinu koju biste dobili ukoliko biste danas prodali sve što imate i otplatili sva svoja dugovanja.

Vaše trenutno finansijsko stanje predstavlja važan prvi korak u izradi finansijskog plana.

Tokom života bi bilo idealno da se ovaj rezultat stalno uvećava. Do penzije, verovatno ćete želeti da otplatite sve dugove, da posedujete sopstveni dom i imate zadovoljavajuće mesečne prihode. U tome vam može pomoći dobar, dugoročan finansijski plan.

Zapamtite da ovde nije reč o prihodima! Ovde je reč o onome što posedujete. Dakle, možete da imate visoke prihode a da posedujete vrlo malo, ukoliko trošite sve što zaradite i nemate ušteđevinu, investicije, nekretnine. To samo znači da živite na visokoj nozi ali da ne uvećavate svoje finansijsko stanje!

Izračunajte finansijsko stanje

Unesite vrednost svega što posedujete: stan, automobil, štednju, investicije ili nešto drugo. To je vaša imovina.

Zatim, napravite spisak svih dugovanja: dug na kreditnoj kartici, stambeni kredit, kredit za automobil, zajam od prijatelja i slično. To su vaše obaveze.

Razlika između vaše imovine i obaveza jeste vaše finansijsko stanje.

Izračunavanje trenutnog finansijskog stanje vam omogućava i da postavite realnije svoje ciljeve. Ukoliko želite da vremenom postajete finansijski situiraniji, morate da povećavate ovaj iznos svake godine.

Zbog toga je neophodno da bar jednom godišnje proverite:

 • Da li je bilo promena u finansijskom stanju
 • Da li se vaše finansijsko stanje uvećalo u odnosu na prošlu godinu
 • Da li je sastav vaše imovine adekvatan

Kao što vidite, nije bitan samo krajnji rezultat. Bitna je i struktura imovine i to iz dva razloga:

 • Postoji imovina koja generiše periodične prihode (na primer, oročena štednja ili investicioni fond) i ona koja nema taj potencijal (na primer, stan u kome živite). Tokom života menjaju nam se potrebe za prihodima. Kako starite, verovatno ćete imati potrebu da prihode od zarade zamenite nekim drugim prihodima. Na taj način ćete biti u mogućnosti da njima dopunite penziju.
 • Iako se pod imovinom podrazumeva sve što posedujete, samo određene vrste imovine imaju potencijal da uvećaju imovinsko stanje. To je imovina čija vrednost ima tendenciju rasta ili koja donosi određeni prihod. Nekretnine, oročena štednja, akcije – primeri su ovakve imovine. S druge strane, automobil, odeća, LCD televizor – primeri su imovine čija vrednost se ne uvećava. Naprotiv, vrednost ovakve imovine se stalno smanjuje. Zbog toga, treba da težite ulaganju u imovinu čija vrednost ima tendenciju rasta ili bar očuvanja vrednosti kako biste lakše uvećali svoje finansijsko stanje.

2. Napravite budžet – preuzmite kontrolu nad svojim prihodima i rashodima

Kada izračunate svoje trenutno finansijsko stanje, sledeći korak u izradi vašeg finansijskog plana je priprema ličnog ili porodičnog budžeta. Budžet će vam pomoći da razumete gde odlazi novac koji zaradite.

Budžet će vam takođe pokazati da li živite iznad svojih mogućnosti i da li trošite više nego što zarađujete. Takođe će vam pokazati gde vaš novac odlazi i gde možete da uštedite. Može vam biti od pomoći i u utvrđivanju redosleda otplate dugova.

Kako da napravite budžet

Budžet se najčešće pravi na mesečnom nivou zato što većina ljudi ima redovne mesečne prihode i troškove. Možda će vam biti potrebno malo više vremena da prikupite sve podatke ali kada ga jednom napravite samo treba da ga redovno ažurirate.

Biće ti potrebno sledeće:

 1. Spisak mesečnih prihoda – tvoji mesečni prihodi su verovatno džeparac od roditelja i možda povremeni prihod od nekog sezonskog posla za vreme raspusta.
 2. Spisak mesečnih troškova – pokušaj da mesec dana zapisuješ sve svoje dnevne troškove. Najčešće su to prevoz, užina u školi, izlasci sa prijateljima, kupovina filmova, knjiga, odlasci u bioskop ili pozorište.
 3. Spisak godišnjih troškova – Pokušaj da razmisliš koji su to troškovi koji nisu isti svakog meseca. U to bi mogli da spadaju kupovina novog MP3 plejera, ili nove cipele za koje roditelji baš i nisu previše spremni da izdvoje pare. Takođe, možda planiraš letovanje ili zimovanje sa prijateljima a to svakako zahteva planiranje i dužu štednju.

Da bi prikupljanje ovih podataka bilo lakše, trebaće ti:

 • Spisak prihoda (džeparac ili neki povremeni posao)
 • Lična evidencija svakodnevnih troškova

Kako god da odlučiš da prikupljaš podatke važno je da uzmeš u obzir sve troškove, i velike i male kao i dnevne, mesečne i godišnje.

Da li te je rezultat iznenadio?

Kada oduzmeš rashode od prihoda, ako je tvoj rezultat:

 • pozitivan – tvoji troškovi su manji od prihoda i imaš određenu svotu svakog meseca koja ti je na raspolaganju za štednju.
 • nula – tvoji prihodi i troškovi su jednaki što znači da treba da razmisliš o smanjenju određenih troškova ili o načinu kako da dodatno zaradiš (sezonski posao).
 • negativan – tvoji troškovi su veći od tvojih prihoda što znači da trošiš više od redovnih prihoda koje imaš. Probaj da razmisliš kako da reorganizuješ svoje troškove ili da povećaš prihode tako da dođeš do pozitivnog rezultata.

Štednja

Posedovanje određene ušteđevine daje nam slobodu, fleksibilnost i sigurnost u životu. Finansijsku sigurnost nam ne obezbeđuje novac koji zaradimo, već novac koji uštedimo.

Posedovanje određene ušteđevine daje nam slobodu, fleksibilnost i sigurnost. Finansijsku sigurnost nam ne obezbeđuje novac koji zaradimo ili dobijemo pa potrošimo, već novac koji uštedimo. Kada imaš ušteđevinu možeš da odlučiš da se pridružiš prijeteljima na nekom putovanju, izletu, izlasku ili koncertu bez prethodnog planiranja i skupljanja potrebnog novca. Ili možeš da iskoristiš rasprodaju i kupiš nešto što želiš po povoljnoj ceni.

Štednja je obično namenjena kratkoročnim ciljevima. To znači da služi za situacije kada nam je novac hitno potreban ili za ostvarivanje određenog finansijskog cilja u kraćem roku.

Uvedi praksu redovne mesečne štednje

Da bi se našao u poziciji da možeš redovno da štediš treba da organizuješ svoj budžet tako da svakog meseca uštediš određeni iznos. Dakle, treba da povećaš prihode i/ili smanjiš troškove tako da ti na kraju meseca ostane nešto za štednju.

Napravi fond za nepredviđene situacije

Kada uvedeš praksu redovne mesečne štednje, planiraj da napraviš određeni fond za hitne sutacije. To je u suštini ušteđevina koje će ti poslužiti za određene neplanirane troškove, kupovine, izlaske i slično i koja će ti uvek biti pri ruci. Dakle, razmisli kolika ti je ušteđevina potrebna i počni da svakog meseca skupljaš novac dok ne dođeš do željenog iznosa.

Zaštiti ušteđevinu od inflacije

Inflacija smanjuje kupovnu moć novca. Zbog toga ušteđevina koja ne zarađuje kamatu gubi svoju vrednost. Prema tome, da bi zaštitio vrednost svoje ušteđevine, potrebno je da obezbediš kamatu koja je veća od inflacije valute u kojoj štediš.

Imaj u vidu da svaka valuta ima određenu stopu inflacije koja je vezana za nju. Dakle, i kada štediš u evrima, tvoja ušteđevina će vremenom gubiti kupovnu moć.

Uvećaj ušteđevinu: Iskoristi obračun kamate na kamatu

Svoju ušteđevinu možeš oročiti u banci i na taj način zaraditi kamatu. Ako oročeni depozit, po isteku oročenja, ponovo oročiš zajedno sa kamatom koju si prethodno zaradio, zarađuješ kamatu na kamatu. Na taj način, kamata uvećava glavnicu ali uvećava i kamatu koju si već zaradio. To je način kako novac radi za tebe i sam sebe uvećava!

Ovaj efekat je veći što su iznosi veći i vreme oročenja duže, kao što možeš da vidiš u narednoj tabeli. Tu je prikazan primer oročenja 1.000 i 5.000 evra na rok od 5,10 i 20 godina uz kamatu od 5% godišnje. Pogledaj kako se uvećavaju iznosi.

Vreme

Iznos

1000 evra

5000 evra

5 godina

1.276 evra

6.381 evro

10 godina

1.628 evra

8.144 evra

20 godina

2.653 evra

13.266 evra

Možda ti iznosi u tabeli deluju daleko od tvojih mogućnosti. Unesi iznose koje ti možeš da uštediš u Kalkulatore štednje. Ovi kalkulatori ti mogu pomoći da napraviš svoj plan štednje i da proceniš kamate koje nude banke.

Tajna uspešne štednje  – počni odmah!

Važnije je početi što ranije i disciplinovano štedeti manje iznose nego čekati vreme kada ćeš moći da priuštiš veću štednju.  

Dakle odredi određeni iznos koji ćeš uštedeti svakog meseca. To može da bude određeni procenat prihoda ili fiksan iznos. Smatra se da je optimalno štedeti 10% mesečno ali možeš početi sa malim iznosima i polako ih povećavati.

Pogledaj sledeći primer:

Osoba A počne da štedi veoma rano i svake godine od svoje 19. do 28. godine oroči 500 evra. Tada prestane da izdvaja novac i od svoje 29. do 65. godine samo oročava iznos koji je uštedela.

Osoba B sačeka da dobije stalan posao i počne da štedi sa 29 godina i svake godine do svoje 65. godine uštedi po 500 evra i oroči ih.

Ako pretpostavimo da obe osobe dobijaju prosečnu kamatu od 8% godišnje, pogledajte rezultat.

Osoba A sa uloženih 5.000 evra će sa 65 godina imati 135.000 evra. Osoba B će, s druge strane, uložiti čak 18.500 evra da bi ipak imala manju ušteđevinu od osobe A za čak 25.000 evra!

 

  

primer 1

primer 2

starost

kamata

godišnji ulog

ušteđevina

godišnji ulog

ušteđevina

19 – 28

8%

500

7.823

0

29 – 65

8%

134.908

500

109.658

Napomena: Primer služi za ilustraciju matematičkog principa. Ne uzima u obzir inflaciju, poreze i sl.

Pravilo 72

Ovo pravilo ti može pomoći da proceniš željeni rast štednje ili investicije tokom vremena:

 • Podeli broj 72 sa očekivanom stopom prinosa / kamate kako bi odredio koliko godina je potrebno da se vrednost tvoja investicije duplira.
 • Podeli broj 72 s brojem godina za koje želiš da se duplira iznos tvog novca, kako bi dobili potrebnu stopu prinosa.

Primer: ukoliko investiraš s kamatnom stopom od 8 posto, podeli 72 sa 8 i dobićeš 9. Tvoja investicija će se duplirati svakih devet godina.

Ili ukoliko imaš novac koji želiš da uložiš i hteo bi da se taj iznos duplira za 10 godina, podeli 72 sa 10 i dobićeš 7,2. Iznos tvog novca će se duplirati za 10 godina ukoliko je prosečna stopa prinosa 7,2 posto.

Gde štedeti?

Budući da je štednja uglavnom namenjena kratkoročnim ciljevima ili hitnim potrebama, treba da bude lako dostupna i sigurna. Štednja u banci je najjednostavniji način. Tvoj novac će biti na sigurnom, zaradićeš kamatu i koristiti efekat obračuna kamate na kamatu bez rizika jer država osigurava depozite u bankama do iznosa od 50.000 evra preko Agencije za osiguranje depozita.

Banke nude različite vrste štednih računa i treba da odabereš onaj koji odgovara tvojim potrebama. Kada upoređuješ štedne račune, obrati pažnju na sledeće:

 • kamatne stope – neki računi imaju fiksne, a neki promenljive kamatne stope koje se povećavaju s vremenom ili iznosom novca koji dodaješ na račun
 • minimalni period štednje potreban da bi se zaradila visoka kamata
 • minimalni depozit
 • vremenske rokove u kojima se novac može povući bez penala
 • način na koji se kamata zaračunava i dodaje na račun – mesečno, tromesečno ili godišnje.

Primetićeš da fleksibilnost podrazumeva i veću cenu. Banke nude niže kamatne stope za depozite po viđenju ili kratkoročne depozite. Ako si spreman da se odrekneš pogodnosti da ti je novac uvek na raspolaganju, možeš da dobiješ veću kamatnu stopu.

Prilikom poređenja kamatnih stopa, obrati pažnju na efektivnu kamatnu stopu. Slično kao i kod kredita, efektivna kamata ti omogućava da porediš ponudu različitih banaka.

Potrošnja

Često mislimo da nema šta da se kaže o potrošnji. To je bar jednostavno, potrošnja je kupovina stvari koje nam trebaju. Međutim, ključ je naučiti kako pametno potrošiti pare kojima raspolažemo.

Jedan od načina je da postaviš sebi sledeća pitanja i da iskreno odgovoriš na njih:

 1. Da li mi je ova stvar zaista potrebna?
 2. Ako mi ne treba, zašto je želim?
 3. Da li sam siguran da ću je koristiti? 
 4. Ako kupim sada ovo, da li ću imati dovoljno novca za nešto drugo što će mi zatrebati i što sam ranije isplanirao?
 5. Da li mogu da razmislim još malo da li mi je ova stvar zaista potrebna? Mogu li da sačekam još malo?
 6. Da li postoji šansa da ovo uskoro bude na sniženju?
 7. Da li možda istu stvar mogu da nađem negde malo jeftinije?
 8. Da li postoji slična stvar koja nije markirana a da je sličnog kvaliteta? Sigurno je značajno jeftinija.

Postoje načini kako da prođeš jeftinije a da ipak dobiješ ono što želiš:

 1. Ne gledaj na kupovinu kao na vid zabave. Kada se šetaš iz dosade po nekom tržnom centru, videćeš stvari koje će ti se svideti, ali koje ti zapravo i ne trebaju.
 2. Kupuj na rasprodajama. Ukoliko kupuješ nešto sto ti je potrebno na rasprodaji, možeš dosta da ustediš. Prodavac ti može dati informaciju da li će nešto biti uskoro na rasprodaji. Ali zapamti, samo zato što je nešto na rasprodaji, ne znači da to moraš i da kupiš. Uvek razmisli da li ti je nešto zaista potrebno.
 3. Poklone uvek kupuj unapred, nikada ne kupuj u poslednjem trenutku. Kupovina u poslednjem trenutku može biti teška po tvoje živce skoro koliko i po tvoj novčanik. Planiranjem kupovine unapred ostaje ti dovoljno vremena da nađeš pravi poklon po pravoj ceni.

Postoje prodavnice i van tržnih centara. Iako je možda zabavnije otići na Big Mek posle dobre kupovine, postoji mnogo prodavnica koje mogu ponuditi mnogo bolje cene, samo ukoliko si spreman da se na kratko odrekneš zavodljive atmosfere tržnog centra.

zaduživanje

Da li ti je nekada nedostajao novac za nešto što želiš? Verovatno si do sada u takvim situacijama pozajmljivao od svojih roditelja i oni ti verovatno nisu naplatili kamatu za taj novac. Međutim, drugi sigurno nisu toliko darežljivi.

U Srbiji sada postoji mogućnost korišćenja kreditnih kartica za osobe starije od 16 godina. Iako ne možeš posedovati svoju kreditnu karticu, možeš biti korisnik dodatne kartice, koja je vezana za osnovnu kreditnu karticu roditelja.

Kada koristiš kreditnu karticu, to znači da pozajmljuješ novac od banke, odnosno, da tvoji roditelji pozajmljuju novac. Kreditne kartice su zgodne zato što omogućuju kupovinu iako trenutno nemaš novca za to. Ali zapamti, taj zajam ima i svoju cenu! Kreditne kartice spadaju u najskuplju vrstu kredita. Kamatna stopa se krece od 20-30% godišnje!

Dakle, svako plaćanje kreditnom karticom za koje se novac ne vrati tokom istog meseca nosi veoma visoku kamatu.. Zbog toga je bitno da kreditnu karticu koristiš u dogovoru sa roditeljima tako da zajedno možete da planirate zaduživanje i vraćanje tog duga.

Pre korišćenja kreditne kartice raspitaj se o sledećem:

 • kolika je kamata,
 • kog dana u mesecu treba da se izvrši mesečna uplata
 • kolika je minimalna mesečna uplata 
 • koliko dugo ćeš otplaćivati svoj dug.

Kalkulator za kreditne kartice ti može pomoći da izračunaš koliko će ti meseci biti potrebno da otplatiš dug ako uplaćuješ određene mesečne iznose, minimalne iznose kao i koliko ćete ta kupovina zaista koštati zajedno sa kamatom. Na kraju, možda ipak zaključiš da je bolje da uštediš određeni novac i kupiš ono što želiš umesto da platiš više da bi tu stvar kupio odmah.

O kreditnim karticama možeš saznati više u sekciji o kreditnim karticama

Investiraj svoju ušteđevinu

Nakon što kreiraš dobru osnovu za štednju i fond za nepredviđene situacije sa kojim se osećaš sigurnije, možeš razmotriti druge opcije za brže uvećanje svog novca tako što ćeš preuzeti neke rizike na duže vremenske periode.

Nakon što kreiraš dobru osnovu za štednju i fond za nepredviđene situacije (pokvari ti se deo na biciklu ili komponenta za kompjuter), možeš razmotriti druge opcije za brže uvećanje svog novca tako što ćeš ušteđeni novac investirati na određeni vremenski period.

Investiranje je upošljavanje štednje. To znači da novac ulažeš na duži rok kako bi zaradio od kamate. Investicije se smatraju imovinom koja pruža mogućnost prihoda ili određene koristi u budućnosti.

Investicija je i oročena štednja u banci. Takva investicija nosi nizak rizik, zato što država garantuje sigurnost depozita do 50.000 evra, pa je i zarada od kamate relativno niska.

Svake godine, 31. oktobra, počinje nedelja štednje koja se često pretvori u mesec štednje, kada banke daju nešto veće kamate na dinarska i devizna oročenja. To je dobar trenutak da se raspitaš u kojoj banci su najpovoljniji uslovi.

Druge vrste investicija, kao što su hartije od vrednosti i ulaganja u investicione fondove, ne poseduju garancije pa nose i veći rizik. Međutim, takve investicije uglavnom daju veće prinose na duži rok od štednje u banci i često pružaju bolju dugoročnu zaštitu od inflacije.

Generalno je pravilo da što je rizik investicije veći, veći je i očekivani prinos.

Cilj investiranja je da uposliš svoj novac i da ga uvećaš. Da bi uspešno investirao treba da razumeš određene koncepte kao i vrste investicija koje ti odgovaraju.

Direktno investiranje u hartije od vrednosti

Direktno investiranje znači da sam, preko brokera, ulažeš svoj novac u hartije od vrednosti koje sam izabereš. Prednost je što sam biraš hartije od vrednosti što može biti i zanimljivo i iz čega možeš dosta naučiti o različitim hartijama od vrednosti, poslovanju u kompanijama i funkcionisanju tržišta.

Nedostatak je što možeš sav uložen novac izgubiti ukoliko odlučiš da investiraš u hartije od vrednosti čija cena padne a što se može desiti ako ne razumeš preduzeća u čije hartije od vrednosti investiraš, funkcionisanje različitih vrsta hartija od vrednosti i slično.

Više o ulaganju u hartije od vrednosti možeš naći ovde.

Na sajtu Beogradske berze www.belex.rs možeš svakodnevno pratiti kretanje cena akcija. Pored toga, mnoge srednje škole organizuju posete Beogradskoj berzi, raspitaj se da li je tvoja škola jedna od njih. Poseta berzi je odlična prilika da, kroz dinamičnu prezentaciju predstavnika berze, stekneš sliku o berzanskom trgovanju i saznaš sve što te zanima.

Indirektno investiranje u hartije od vrednosti – investicioni fondovi

Indirektno investiranje znači da ulažeš u investionicioni fond. Investicioni fond prikuplja novac od velikog broja investitora i ulaže ih u hartije od vrednosti. Prilikom investiranja u investicioni fond, umesto kupovine hartija od vrednosti kupuješ investicione jedinice u fondu.

Prednost investiranja u fondove je što profesionalci biraju hartije od vrednosti u koje fond ulaže, potrebne su male svote da se počne sa investiranjem i svakog dana je moguće kupiti još investicionih jedinica ili prodati one koje poseduješ.

Više informacija o tome kako investicioni fondovi funkcionišu možeš naći ovde.

Finansijske institucije

Finansijske institucije su institucije koje pružaju finansijske usluge svojim klijentima i članovima. Finansijske institucije služe kao posrednici između onih koji imaju višak novca i onih kojima je novac potreban. One, u suštini, omogućavaju protok novca u zemlji.

U Srbiji postoje sledeće finansijske institucije:

 • banke
 • društva za osiguranje
 • brokersko-dilerska društva
 • privatni penzijski fondovi
 • investicioni fondovi
 • lizing kompanije

Osnovne funkcija banaka je da primaju depozite fizičkih i pravnih lica i da daju kredite.

Društva za osiguranje nude osiguranje života ili imovine od određenih rizika.

Brokersko-dilerska društva su posrednici u prometu hartija od vrednosti – preko njih možete kupiti ili prodati akcije ili obveznice.

Privatni penzijski fondovi služe za štednju za privatnu penziju i ulažu penzijske doprinose u hartije od vrednosti.

Investicioni fondovi omogućavaju malim investitorima da investiraju u hartije od vrednosti.

Lizing kompanije omogućavaju kupovinu vozila, opreme, mašina putem lizinga što je specifičan način finansiranja gde korisnik stiče pravo korišćenja, a lizing kompanija vlasništva nad predmetom do isteka lizinga.

Nadzor nad svim finansijskim institucijama koje posluju u Srbiji vrši država kroz svoje institucije.

Narodna banka Srbije vrši nadzor i kontrolu poslovanja banaka, društava za osiguranje, penzijskih fondova i lizing kompanija.

Komisija za hartije od vrednosti vrši nadzor nad poslovanjem brokersko-dilerskih društava i investicionih fondova.